Garnituralar

 • E09-8in1 modul öwrüji DYP-E09

  E09-8in1 modul öwrüji DYP-E09

  8-in-1 geçiriş moduly, birleşmek ýa-da ses bermek işleri üçin kompaniýamyz tarapyndan kesgitlenen teswirnama laýyklykda 1-den 8-e çenli üýtgeýän modullary dolandyryp bilýän funksional geçiriş modulydyr.Geçiriş modulynyň jogap wagty hakyky işe esaslanýar.Usula baglylykda bu geçiriş moduly dürli ssenariýlerde, dürli ugurlarda we dürli üýtgeýän modullarda dürli üýtgeýän modullaryň aralyklaryny kesgitlemek we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.
 • E02-modul öwrüji DYP-E02

  E02-modul öwrüji DYP-E02

  E02 öwrüliş modullary, TTL / COMS derejesi bilen RS232 derejesiniň arasyndaky özara öwrülişigi amala aşyrýar.

 • E08-4in1 modul öwrüjisi DYP-E08

  E08-4in1 modul öwrüjisi DYP-E08

  “E08-dört-in-one”, bir wagtyň özünde, krossowerde ýa-da ses berişlik üçin kompaniýamyzyň kesgitlän protokolynyň 1-den 4 aralygyndaky modulyna gözegçilik edip bilýän funksional öwrüliş modulydyr.

 • E07-Power moduly DYP-E07

  E07-Power moduly DYP-E07

  E07 naprýatageeniýe derejesini awtomatiki sazlamak üçin ulanylýar, giriş naprýa .eniýesini maksat derejäňize çenli azaldar we datçigi işledip durka şol derejäni saklar