Howa köpürjik detektory

  • Howa köpürjik detektory DYP-L01

    Howa köpürjik detektory DYP-L01

    L01 modulynyň aýratynlyklary iň az 10uL duýduryş çägini we dürli çykyş opsiýalaryny öz içine alýar: TTL derejesindäki çykyş, NPN çykyşy, wyklýuçatel çykyşy.Bu datçik ykjam we berk ABS jaýyny, kontakt däl ölçemegi, suwuklyk bilen aragatnaşygy, ýüze çykarylan suwuklyga hapalanmazlygy, IP67 suw geçirmeýän standartyny ulanýar.• Aragatnaşyk däl ölçeg, suwuklyk bilen aragatnaşyk ýok, synag suwuklygyna hapalanma ýok • Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda kesgitleme duýgurlygy we jogap wagty kesgitlenip bilner.• Üýtgeşmeler täsir etmeýär ...