Howa köpürjik detektory

Howa köpürjik detektory

Infuziýa turbasynyň köpüsine gözegçilik etmek üçin datçikler:

Köpürjigi kesgitlemek infuziýa nasoslary, gemodializ we gan aýlanyşyna gözegçilik ýaly programmalarda örän möhümdir.

DYP, suwuklyklary yzygiderli gözegçilikde saklamak we köpürjikleri invaziv däl usulda kesgitlemek üçin ulanyp boljak L01 köpürjik datçigini hödürledi.L01 datçigi islendik suwuklygyň akymynda bökdençligiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ultrases tehnologiýasyny ulanýar.

DYP ultrases köpürjik datçigi turbadaky köpürjiklere gözegçilik edýär we signal berýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Suwuk reňk täsir etmeýär

· Işleýän naprýa .eniýe 3.3-24V

· Ansat gurnama

· 3,5-4,5 mm infuziýa turbasy üçin amatly

· Akustiki birikdiriji serişde gerek däl

· Invaziv däl ölçeg

· Dürli çykyş opsiýalary: wyklýuçatel çykyşy, NPN, TTL ýokary we pes derejeli çykyş

Howa köpürjik detektory

Baglanyşykly önüm

L01