Damlaryň suw derejesini ölçemek

Damlaryň suw derejesini ölçemek (1)
Damlaryň suw derejesini ölçemek (2)

Zatlar internetiniň suw derejesine gözegçilik etmek üçin datçikler

Içimlik suw saklaýan suw howdanlaryny we derýalary suwaryş meýdançalarynda ygtybarly işletmek üçin giriş suwunyň derejesi we suw howdanynyň derejesi barada takyk maglumat talap edilýär.

Ultrases datçigi bilen suwuň derejesine yzygiderli gözegçilik edip bolýar.Ultrases aralygy ölçeýji datçik, suwuň derejesini ultrases tehnologiýasy arkaly ölçäp biler.

DYP ultrases aralygy ölçeýji datçigi suw howdanyndaky (bentdäki) suw derejesini kontaktsyz ölçär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny, batareýanyň elektrik üpjünçiligini goldaň

· Arzan bahaly modul

· Çykyş aralygynyň bahasy

· Suwuň kondensasiýasy sebäpli ýüze çykan ýalňyşlyklaryň öňüni alyň

· Ansat gurnama

wusd

Degişli önümler:

A07, A08, A16, A17

A07

A08

A16

A17