Suw basan ýol suwlarynyň derejesine gözegçilik

Suw basan ýol suwlarynyň derejesine gözegçilik (1)

Şäher betbagtçylyklary üçin datçikler:Suw basan ýol suwlarynyň derejesine gözegçilik

Şäher dolandyryş bölümleri tutuş şäherdäki suw basma ýagdaýyna düşünmek üçin suw derejesindäki maglumatlary ulanýarlar we ýalňyşlyk bilen çuň suw bölegine girýän adamlar we ulaglar sebäpli ýüze çykýan agyr ýitgileriň öňüni almak üçin zeýkeş meýilnamalaryny wagtynda ýerine ýetirýärler.

DYP ultrases ses aralygy datçigi suw basan ýoluň suw derejesindäki maglumatlary berýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny, batareýanyň elektrik üpjünçiligini goldaň

Obýektiň aýdyňlygy täsir etmeýär

· Akylly algoritmi gaýtadan işlemek, ýokary durnuklylyk

· Ansat gurnama

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy

Suw basan ýol suwlarynyň derejesine gözegçilik (2)

Degişli önümler:

A07

A08