Boý gözegçiligi

Boý gözegçiligi

Akylly fiziki barlag üçin datçikler

Fiziki barlag prosesi işgärleriň beýikligini we agramyny almaly.Adaty ölçeg usuly hökümdary ulanmakdyr.Ölçemek üçin ultrases tehnologiýasyny ulanmak, ähli fiziki barlag işini has netijeli edip biler.

Fiziki gözden geçiriş goşundylaryndan başga-da, interaktiw beýikligi ölçemek gurallarynda DYP ultrases ses beýiklik datçikleri hem ulanylyp bilner.

DYP ultrases ses beýikligi adamyň beýikligini ölçýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· 50 KHz Elektrostatik Ultrasonik datçik

· Poslama garşy geçiriji

· Toplumlaýyn SMT Drive elektronikasy

· TTL gabat gelýär

· Amatly terminaly birikdirmek

· Monostable we haýran galdyryjy iş usullary

· 10 sm-den 800 sm aralygy

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyş, PWM çykyş

wuli

Degişli önümler

H03

H01