LPG silindr

LPG sil (1)

LPG derejeli datçigiň ösdürilmegi suwuklandyrylan nebit gazynyň ulanylyşynyň netijeliligini we dowamlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär:

Frequokary ýygylykly ultrases ýokary berk aralaşýar we metal gaplardan aňsatlyk bilen döwüp bilýär.Önümlerimizi konteýneriň düýbüne ýerleşdiriň we konteýneriň gurluşyna zeper ýetirmän ultrases tehnologiýasy arkaly tankdaky LPG derejesini takyk gözegçilikde saklaň.

DYP ultrases suwuklyk derejesi datçigi, suwuklandyrylan gaz bakynyň suwuk derejesi barada hakyky maglumatlary berýär.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny

· Elektrik üpjünçiliginiň dürli görnüşleri

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, analog naprýa .eniýe çykyşy

· Ansat gurnama

· Stabilityokary durnuklylygy ölçemegiň netijesi

· Millimetr ölçeg ölçegi

LPG sil (2)

Degişli önümler:

U02