Akylly IoT datçigi

Akylly IoT datçigi (1)

IOT senagaty üçin datçikler

Akylly giriş dolandyryş ulgamlary, bankomat maşynlary we interaktiw sanly mahabat kiosklary ýaly öz-özüňe hyzmat terminaly enjamlary, adamlary kesgitlemek we netijeliligi we energiýa sarp edilişini optimizirlemek üçin adamy duýanda enjamlary işjeňleşdirmek üçin ultrases ses datçiklerini ulanýarlar.

ýaly:

Pyýada ýakynlaşanda giriş gorag kamerasy we iris tanamak awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär.

Pyýadalar ýakynlaşanda bankomat garşy alýan ekrany açýar

DYP ultrases ses aralygy datçigi, adam bedeniniň ýakynlaşmagyny we gidişini duýup, enjamyňyz üçin elektron göz ýaly hereket edýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes güýji dizaýny

Obýektiň aýdyňlygy täsir etmeýär

· Iş möhleti 3-5 ýyl

· Ansat gurnama

· Adam bedenini kesgitlemek tertibi

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, wyklýuçatel çykyşy

Akylly IoT datçigi (2)

Degişli önümler:

A02

A06

A19