Gar çuňlugyny ölçemek

Gar çuňlugyny ölçemek (1)

Garyň çuňlugyny ölçemek üçin datçikler

Garyň çuňlugyny nädip ölçemeli?

Garyň çuňlugy, aşaky ýere çenli aralygy ölçeýän ultrases gar çuňlugy datçigi bilen ölçelýär.Ultrases geçirijiler impulslary çykarýarlar we ýeriň ýüzünden gaýdyp gelýän sesleri diňleýärler.Aralygy ölçemek impulsyň geçişi bilen eho gaýdyp geliş wagtynyň arasyndaky gijä galmaga esaslanýar.Garaşsyz temperaturany ölçemek, howadaky ses tizliginiň temperatura bilen üýtgemeginiň öwezini dolmak üçin zerurdyr.Gar ýok bolsa, datçigiň çykyşy nola çenli kadalaşýar.

DYP ultrases ses aralyk datçigi datçik bilen aşaky ýeriň arasyndaky aralygy ölçär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny, batareýanyň elektrik üpjünçiligini goldaň

· Ölçenen obýektiň reňkine täsir etmeýär

· Ansat gurnama

· Temperaturanyň öwezini dolmak

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, wyklýuçatel çykyşy, PWM çykyşy

Gar çuňlugyny ölçemek (2)

Degişli önümler

A08

A12