Senagat IOT

 • Açyk kanal suw derejesini ölçemek

  Oba hojalygy üçin datçikler: Açyk kanaldaky suw derejesine gözegçilik Suw akymyny ölçemek oba hojalygyny suwarmagyň esasy işidir.Her kanalyň suw paýlanyş akymyny netijeli sazlap biler we bulam-bujarlyga düşünip biler ...
  Koprak oka
 • Magdan gazyp almak üçin amaly

  Ultrases ses datçigimizi çaknyşma garşy enjama birikdirmek, işleýän wagtyňyz gurluşyk ulaglarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Ultrases ses datçigi päsgelçiligiň ýa-da adamyň bedeniniň bardygyny anyklaýar ...
  Koprak oka
 • LPG silindr

  LPG derejesindäki datçigiň ösdürilmegi suwuklandyrylan nebit gazynyň ulanylyşynyň netijeliligini we dowamlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär: frequokary ýygylykly ultrases sesiniň gaty berk aralaşmagy we metaldan aňsatlyk bilen döwülmegi ...
  Koprak oka
 • Uelangyç guýulýan derejäniň ulanylyşy

  Uelangyç derejesiniň datçiginiň ösdürilmegi suwuklandyrylan nebit gazynyň ulanylyşynyň netijeliligini we dowamlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär: Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi nebit tankyna gözegçilik etmek üçin ultrases tehnologiýasyny ulanýar ...
  Koprak oka