Akylly gurşaw

 • Garyň çuňlugyny ölçemek

  Garyň çuňlugyny ölçemek üçin datçikler Garyň çuňlugyny nädip ölçemeli?Garyň çuňlugy, aşaky ýere çenli aralygy ölçän ultrases gar çuňlugy datçigi bilen ölçelýär.Ultrases geçiriji impulslary çykarýar we l ...
  Koprak oka
 • Akylly galyndylaryň derejesi

  Akylly galyndylar üçin ultrases ses datçigi: Akymyň aşmagy we awtomatik açylmagy DYP ultrases ses datçigi akylly zibil gaplary, awtomatiki açylyşy kesgitlemek we galyndylary doldurmak derejesini kesgitlemek üçin iki çözgüt hödürläp biler ...
  Koprak oka
 • Bentiň suw derejesini ölçemek

  Içimlik suw saklaýan suw howdanlaryny we derýalary suwaryş meýdançalarynda ygtybarly işletmek üçin takyk maglumat ...
  Koprak oka