DYP-U02 ýokary takyklyksyz ultrases ýangyç derejesiniň datçigi

Gysga düşündiriş:

U02 nebit derejesindäki modul, nebitiň ýa-da suwuk gurşawyň beýikligini kontaktsyz ölçemek üçin ultrases sesini kesgitlemek tehnologiýasy bilen döredilen datçik enjamydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt aýratynlyklary

Bölüm sanlary

Resminamalar

U02 modulynyň aýratynlygy 1 millimetr ölçeg, 5 sm-den 100 sm aralyk aralygy, tegelek metal gurluşy we dürli baglanyşyk görnüşi, RS485, RS232, 0-5Vdc analog naprýa outputeniýe çykyşyny öz içine alýar, Tor gözegçiligini we dolandyryşyny amala aşyrmak üçin tor enjamlaryna birikdirilip bilner. .

U02 seriýaly modul güýçli ultrases ses datçigi bolup durýar, datçik ykjam we berk metal jaýda we içerki zynjyrdan ýasalan bejergide gurlupdyr.IP67 suw geçirmeýän standartlaryna laýyk gelýär.

U02, real wagt tolkun formasynyň derňew tehnologiýasynyň kombinasiýasyny ulanyp, iň oňat gurnama ýagdaýyny tapyp biler.gurlan güýçli magnit.demir gapda aňsatlyk bilen dakyp bilýär.we ýörite metal berkitme, ýönekeý gurnama we berk berkitme bilen enjamlaşdyrylan.

1-MM çözgüt
Gurlan awtomatiki temperaturanyň öwezini dolmak
Gurlan awtomatiki düzediş Temperaturanyň bölünişi
-15 from + 60 from aralygynda durnukly çykyş
2.0MHz ýygylykly ultramelewşe datçik, metal, plastmassa we gap-gaçlaryň beýleki materiallary üçin amatly ýokary giriş
CE RoHS laýyk
Dürli baglanyşyk görnüşi formatlary: RS485, RS232, 0-5Vdc analog naprýa .eniýe, çeýe interfeýs kuwwaty
Öli topar 5 sm
Iň ýokary ölçeg 100 sm
Iş naprýa 12eniýesi 12-48.0Vdc,
Işleýän tok < 25.0mA
Ölçegiň takyklygy : 5MM
Konteýneriň galyňlygyny ölçemek 0,6-5mm
Ownuk ölçeg, ýeňil agram moduly
Sensorlar taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin niýetlenendir
Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den + 60 ° C.
IP67 goragy

Awtoulag ýangyç guýujy ýagyň derejesine gözegçilik etmegi maslahat beriň
Saklaýjy tankyň suwuk derejesini ölçemegi maslahat beriň
Konteýner suwunyň derejesine gözegçilik etmegi maslahat beriň
Konteýner suwuk gaz derejesini kesgitlemek üçin maslahat beriň
……

Pos. Baglanyş görnüşi Model
U02 seriýasy RS232 DYP-U022M2W-V1.0
RS485 DYP-U022M4W-V1.0
0-5V analog naprýa .eniýe DYP-U022MVW-V1.1