Precokary takyklyk galyndylarynyň aşmagyna gözegçilik datçigi (DYP-A13)

Gysga düşündiriş:

Yzygiderli gurluş bilen işlenip düzülen A13 seriýaly ultramelewşe datçik moduly, hapa zibili çözgüdi üçin ýörite işlenip düzülen ýokary öndürijilikli, ýokary ygtybarly täjirçilik derejeli funksional modul.


Önümiň jikme-jigi

Haryt aýratynlyklary

Bölüm sanlary

Resminamalar

Gysgaça syn

Yzygiderli gurluş bilen işlenip düzülen A13 seriýaly ultrases ses datçigi module modul, zibil galyndylary üçin ýörite işlenip düzülen ýokary öndürijilikli, ýokary ygtybarly täjirçilik derejeli funksional modul.

Önümiň beýany

A13 modulynyň aýratynlyklary millimetr ölçegi, 25 sm-den 200 sm aralygy, şöhlelendiriji gurluşyk we birnäçe çykyş görnüşleri: PWM impulsyň giňligi, UART gözegçilikli çykyş, UART awtomatiki çykyş, kommutasiýa çykyşy, RS485 çykyşy.
A13 modulynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary ýokary duýgurlyk we kiçi burç, ýagny modulyň güýçli kesgitlemek ukybyna eýedir we täsirli ölçeg çäginde kiçijik ses tolkunynyň şöhlelendiriş koeffisiýenti ýa-da kiçi ses tolkunynyň täsirli şöhlelendiriş meýdany bolan obýektleri kesgitläp biler. .Galyndy gaplara ulanylyp bilner.Galyndy gaplaryny doldurmak üçin amatly.

Mundan başga-da, ajaýyp ses çydamlylygy we bulaşyklygy ret etmek üçin programma üpjünçiligi süzgüç.

mm derejesi
Bortdaky temperatura öwezini dolmak funksiýasy, -15 ° C-den + 60 ° C çenli üýtgäp durýan temperaturanyň gyşarmagyny awtomatiki düzetmek
40kHz ultrases ses datçigi obýektiň aralygyny ölçär
RoHS laýyk
ahyrky çykyş interfeýsleri islege bagly: PWM impuls giňligi, UART dolandyrylýan, UART awtomatiki, Switch, RS485.
Öli topar 25 sm
Iň ýokary aralygy 200 sm
Iş naprýa .eniýesi 3,3-24V.
Işleýän tok ≤8mA, ≤15mA (RS485)
Pes energiýa sarp ediş dizaýny, garaşylýan tok ≤10uA
Uçar obýektleriniň ölçeg takyklygy: ± (1 + S * 0,3%) sm, S ölçeg aralygyny görkezýär
Kiçi we ýeňil modul
Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin niýetlenendir
Suw geçirmeýän IP67

Galyndylary doldurmagyň derejesini maslahat beriň
Akylly awtoulag duralgasy üçin maslahat beriň
Konteýner suwuklyk derejesiniň beýikligini kesgitlemek üçin maslahat beriň
……

No.ok. Arza Esasy spes. Çykyş interfeýsi Model belgisi
A13A modeli Galyndylary doldurmak derejesi Ölçeg aralygy 25 sm ~ 200 sm;gurlan algoritm maglumatlary has durnuklydyr UART awto DYP-A13NYUW-V1.0
UART dolandyrylýar DYP-A13NYTW-V1.0
PWM dolandyrylýar DYP-A13NYMW-V1.0
Geçmek DYP-A13NYGDW-V1.0
RS485 DYP-A13NY4W-V1.0
A13B modeli Uçaryň obýekt aralygy Ölçeg aralygy 25 sm ~ 200 sm;maglumatlara jogap sikli çalt UART awto DYP-A13BNYUW-V1.0
UART dolandyrylýar DYP-A13BNYTW-V1.0
PWM dolandyrylýar DYP-A13BNYMW-V1.0
Geçmek DYP-A13BNYGDW-V1.0