Önümler

 • Preokary takyk ultrases datçigi (DYP-A21)

  Preokary takyk ultrases datçigi (DYP-A21)

  A21-modul ýapyk bölünen suw geçirmeýän zondyň ulanylmagyna esaslanýar.IP67 ýowuz gurşaw üçin amatly. 3 sm kiçijik kör meýdan dürli kesgitlemek şertleri üçin amatly.Simpleönekeý iş, ýokary öndürijilikli, ýokary ygtybarly täjirçilik derejeli funksional modul.

 • E09-8in1 modul öwrüji DYP-E09

  E09-8in1 modul öwrüji DYP-E09

  8-in-1 geçiriş moduly, birleşmek ýa-da ses bermek işleri üçin kompaniýamyz tarapyndan kesgitlenen teswirnama laýyklykda 1-den 8-e çenli üýtgeýän modullary dolandyryp bilýän funksional geçiriş modulydyr.Geçiriş modulynyň jogap wagty hakyky işe esaslanýar.Usula baglylykda bu geçiriş moduly dürli ssenariýlerde, dürli ugurlarda we dürli üýtgeýän modullarda dürli üýtgeýän modullaryň aralyklaryny kesgitlemek we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.
 • Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A01

  Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A01

  Önümiň beýany A01A seriýaly datçik moduly, ýokary takyklyk we uzak aralyk bilen tekiz obýektleriň aralygyny ölçemek üçin niýetlenendir.Esasy aýratynlyklary mm derejesiniň çözgüdi, gysga we uzak aralygy kesgitlemek, 280mm-den 7500mm ölçeg aralygy, UART awtoulagyny, UART dolandyrylýan, PWM awtoulagyny, PWM dolandyrylýan, Switch we RS485 çykyş interfeýslerini öz içine alýar.Adamyň bedenini anyklaýan, durnukly we duýgur bolan A01B seriýaly datçik moduly.2000mm aralykda ýokarky bedeniň durnukly ölçegi bilen ykjam wersiýa ...
 • Kiçijik kör zolak ultrases ses tapyjy (DYP-H03)

  Kiçijik kör zolak ultrases ses tapyjy (DYP-H03)

  H03 moduly, beýikligi ölçemek üçin ýörite işlenip düzülen ýokary öndürijilikli, ýokary ygtybarly täjirçilik derejeli funksional moduldyr.

 • Ykjam gurluş giň şöhleli burç ultrases datçigi (DYP-A19)

  Ykjam gurluş giň şöhleli burç ultrases datçigi (DYP-A19)

  A19-modulda uzaklygy ölçemek üçin ultrases duýgur tehnologiýasy ulanylýar.Geçiriji-kabul ediji integrirlenen ýapyk suw geçirmeýän kabel zondy IP67 kabul edýär.

 • Dar şöhle burçy ýokary takyklyk ultrases ses tapyjy (DYP-A12)

  Dar şöhle burçy ýokary takyklyk ultrases ses tapyjy (DYP-A12)

  A12 seriýaly ultrases ses datçigi üýtgemek üçin ultrases tehnologiýasyny ulanýar.Suw geçirmeýän geçiriji, agyr şertlere laýyk IP67 kabul etmek.Highokary takyklyk duýgurlyk algoritmini we energiýa sarp ediş prosedurasyny guruň.Rokary aralyk takyklygy, pes güýji, uzak aralyk we kiçi burç.

 • Howa köpürjik detektory DYP-L01

  Howa köpürjik detektory DYP-L01

  L01 modulynyň aýratynlyklary iň az 10uL duýduryş çägini we dürli çykyş opsiýalaryny öz içine alýar: TTL derejesindäki çykyş, NPN çykyşy, wyklýuçatel çykyşy.Bu datçik ykjam we berk ABS jaýyny, kontakt däl ölçemegi, suwuklyk bilen aragatnaşygy, ýüze çykarylan suwuklyga hapalanmazlygy, IP67 suw geçirmeýän standartyny ulanýar.• Aragatnaşyk däl ölçeg, suwuklyk bilen aragatnaşyk ýok, synag suwuklygyna hapalanma ýok • Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda kesgitleme duýgurlygy we jogap wagty kesgitlenip bilner.• Üýtgeşmeler täsir etmeýär ...
 • Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-ME007YS

  Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-ME007YS

  ME007YS-modul, uzaklygy ölçemek üçin ultrases duýgur tehnologiýasyny ulanýan modul.Modulda geçiriji we kabul ediji integral zond we suwa garşy zond dizaýny kabul edilýär.Sensor durnukly we ygtybarly we ömri uzak.Thearamaz iş ýagdaýyna ýokary uýgunlaşdyrylan.Bu modulda ýokary takyklyk we pes sarp ediş bilen gurlan ýokary takyklyk algoritmi we güýç dolandyryş programmasy bar.

 • Uly göwrümli anti-kondensasiýa ýokary takyklyk ultrases suw derejesiniň datçigi DYP-A17

  Uly göwrümli anti-kondensasiýa ýokary takyklyk ultrases suw derejesiniň datçigi DYP-A17

  A17 seriýaly ultrases ses datçigi, şöhlelendiriji gurluş bilen işlenip düzülendir, ýokary öndürijilikli prosessor we ýokary derejeli elementleri kabul edýär, Ygtybarly we uzak ömri üpjün edýän Ultrasonik barlag, suwa garşy proses dizaýnyny kabul edýär, zondyň kondensasiýasy meselesini netijeli azaldýar.IP67 erbet ýagdaý üçin amatly goraýar.Highokary takyklyk duýgurlyk algoritmini we energiýa sarp ediş prosedurasyny guruň.

 • Uly aralyga ýokary takyklyk ultrases suw derejesiniň datçigi DYP-A16

  Uly aralyga ýokary takyklyk ultrases suw derejesiniň datçigi DYP-A16

  Aralygy ölçemek üçin ultrases duýgur tehnologiýasy bilen işlenip düzülen A16 moduly.Modulda ýokary öndürijilikli prosessor, ýokary hilli komponentler we suwa garşy barlag dizaýny kabul edilýär.Sensor durnukly we ygtybarly we ömri uzak.Thearamaz iş ýagdaýyna ýokary uýgunlaşdyrylan.

 • Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A11

  Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A11

  A11 moduly, uzaklygy ölçemek üçin ultrases duýgur tehnologiýasyny ulanýan moduldyr.Bu modul, erbet iş ýagdaýyna ýokary uýgunlaşdyrylan suw geçirmeýän ultrases ses geçirijisini ulanýar.Bu modulda ýokary takyklyk we pes sarp ediş bilen gurlan ýokary takyklyk algoritmi we güýç dolandyryş programmasy bar.

 • Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A10

  Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A10

  A10 moduly, uzaklygy ölçemek üçin ultrases duýgur tehnologiýasyny ulanýan moduldyr.Bu modul, erbet iş ýagdaýyna ýokary uýgunlaşdyrylan suw geçirmeýän ultrases ses geçirijisini ulanýar.Bu modulda ýokary takyklyk we pes sarp ediş bilen gurlan ýokary takyklyk algoritmi we güýç dolandyryş programmasy bar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3