Robotdan arassalamak - päsgelçiliklerden gaça durmak

Şençzhenen raýat merkezi

Şençzhenen raýat merkezi, Şençzhenen şäher häkimligi, Şençzhenen şäher häkimliginiň halk kongresi, Şençzhenen muzeýi, Şençzhenen zaly we ş.m. ýaly köp wezipeli giňişleýin bina bolup, Şençzheneniň dolandyryş merkezi, şäher häkimliginiň esasy edarasy we ýeri köpçülikleýin güýmenje.Şençzheneniň iň ajaýyp binasy bolan Şençzhenen şäher häkimliginiň şekillendirişine öwrüldi.

Candela robotlary kompaniýamyzyň A02-den peýdalanýar, pyýadalary tapanda haýallaýar we pyýadalardan gaça durýar we esasan kwadrat arassalamak we zibilleri gaýtadan işlemek üçin Civic Center Plaza-da gonýar we işleýär.