Zibiliň aşmagyna gözegçilik terminaly

Düýbi Hytaýyň Hunan şäherinde ýerleşýän “Firstsensor” müşderilere ýokary derejeli ýöriteleşdirilen datçik we IoT ulgam integrasiýa çözgütleri bilen üpjün edýär we önümleri akylly şäherlerde, senagat baglanyşyklarynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Olaryň çözgüdi, “Smart City Intelligent Garbage Overflow Monitoring System” (FST700-CSG07), ultramelewşe uzak aralyk programmalary üçin A13 datçigimizi ulanýar we bu programmalar NB-IoT-ni goldaýar.

FST700-CSG07 akylly hapa gaplaryny doldurmagyň tizligini tor arkaly geçirip biler.