Akylly zibil gözegçilik datçigini dolduryp biler

Hytaýyň Henan şäherinde ýerleşýän “YIHTONG”, ultramelewşe uzak aralyk programmasy üçin kompaniýamyzyň A13 datçigi bilen gabat gelýän akylly zibil taşlaýyş detektoryny döretdi.

YIHTONG ultrases datçik tehnologiýasyny kesgitleýiş serişdesi hökmünde ulanýar, NB-IoT aragatnaşyk modulynyň üsti bilen hakyky wagtda maglumatlary we maglumatlary geçirýär we GIS bulut gözegçilik platformasy bilen birleşip, iş meýdanynda paýlanan zibil gaplarynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär.

Akylly zibil gözegçilik datçigini dolduryp biler
Akylly zibil gözegçilik datçigini dolduryp biler