Roadolda awtoulag duralgasynyň gulp ulgamy

Guanç Guangzhouou Zhongke Zhibo Technology, awtoulag duralgasynda awtoulaglaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin A19 ultrases ses datçigimizi ulanýan “Internet of Things” awtoulag duralgasynyň çözgüdini döretdi.

Köçedäki awtoulag duralgasynyň gulp ulgamy 4G, NB-IoT, Bluetooth, AI algoritmi, bulut hasaplamasy, lazer we Zatlar internetiniň beýleki toplumlaýyn tehnologiýalaryny kabul edýär.Awtoulag eýesiniň jübi telefony, “Internet of Things” tekiz awtoulag duralgasynyň ID QR koduny gözden geçirýär we tölegi tamamlamak üçin dolandyryş töleg ulgamy enjamlary bilen özara gatnaşygy tamamlamak üçin köpçülikleýin ykjam tora bil baglaýar we enjamlara gözegçilik arkaly kanal döredýär. Ulagyň goýberilmegini tamamlamak üçin Bluetooth.

Häzirki wagtda bu meýilnama Guanç Guangzhouou, Şençzhenen, Zhongshan, Foshan, Şanhaý we beýleki şäherlerde giňden ulanyldy.