Akylly galyndylaryň derejesi

Taslamanyň çäkleri

“Yuhang Smart” daşky gurşaw arassaçylygynyň gurluşyk mazmuny esasan daşky gurşaw arassaçylyk toruna gözegçilik ulgamy, galyndylary ýygnamak we transport gözegçiligi kiçi ulgamy, daşky gurşaw arassaçylyk ulaglaryna gözegçilik ulgamy, daşky gurşaw arassaçylygy işgärlerine gözegçilik kiçi ulgamy, gözleg we baha beriş ulgamy, giňişleýin iberiş we buýruk kiçi ulgamy, fon dolandyryşy we ykjam APP, Statistik derňew we maglumatlary doklamak üçin iň gowy on mazmun.

Taslamanyň maksatlary

“Yuhang Smart Sanitation” -yň gurluşygy “Internet of Things”, “bulut hasaplamasy” we uly maglumatlar ýaly täze tehnologiýalar bilen goldanýar.Has içgin düşünmek, has giňişleýin özara baglanyşyk, has täsirli alyş-çalyş we paýlaşmak we has çuňňur akylly ulgam gurluşygy, şäher dolandyryş maglumat çeşmelerini toplumlaýyn ýygnamak, gözegçilik we gözegçiligi öz içine alýan giňişleýin şäher utgaşdyrylan buýruk platformasyny gurmak, irki duýduryş kararlaryny kabul etmek. we gyssagly kömek buýrugy.

Akylly galyndy gap-gaç derejesi
Akylly galyndylar derejesi-sahypa01