Ultrases ýangyç derejesi datçigi

“Futai Technology” -iň ýangyç sarp edişine gözegçilik ulgamy, ýangyç derejesi datçigi U02 seriýamyzy ulanýar.Truckük daşaýan kompaniýa esasan uzak gurluşyk döwri we uzakda ýerleşýän ýokary tizlikli demirýol gurluşyk meýdançalaryna hyzmat edýär.Dolandyryş üçin köp kör ýerler bar.Garyşyk stansiýasy bilen çuňňur aragatnaşyk arkaly ulgam meýilnamasy, eýesiniň aýratyn zerurlyklaryna görä eýesi üçin ýörite düzüldi.Taslamada, ýangyjyň sarp edilişine gözegçilik datçigi ulagyň ýerleşiş ulgamy bilen birleşdirilýär, maglumatlar RS485 interfeýsi arkaly iberilýär we ulaglaryň ýerleşişine, dolandyrylýan traýektoriýasyna, ýangyç sarp edilişine merkezleşdirilen dolandyryş we gözegçilik etmek üçin garyşyk stansiýasynyň kompýuter dolandyryş fonuna uzakdan iberilýär. we ş.m.Ulanyjylar kompýuterde tutuş flotuň işleýşini görüp we dolandyryp bilerler, amaly netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we köp kynçylyklary azaldyp bilerler.

Ultrases ýangyç derejesi datçigi-sahypa
Ultrases ýangyç derejesi datçigi-sahypa01
Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi-sahypa03