Akylly şäherler

  • Smart Waste Bin Level

    Akylly galyndylaryň derejesi

    Taslamanyň gerimi “Yuhang Smart” daşky gurşaw arassaçylygynyň gurluşyk mazmuny esasan daşky gurşaw arassaçylyk toruna gözegçilik ulgamyny, galyndylary ýygnamak we transport gözegçiligi ulgamyny, daşky gurşaw arassaçylyk ulaglaryna gözegçilik kiçi ulgamyny, daşky gurşawy ...
    Koprak oka