Ulag

  • Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi

    Fuelangyjyň sarp edilişini dolandyrmak üçin datçikler: DYP ultramelewşe ýangyç derejesine gözegçilik datçigi ulagyň gözegçilik tertibini optimizirlemek üçin döredildi.Dürli tizlikde işleýän ýa-da stasionar hereket edýän ulaglara uýgunlaşyp bilýär ...
    Koprak oka
  • Awtoulag duralgasyna gözegçilik

    Akylly awtoulag duralgasy üçin datçikler Awtoulag duralgasynda doly ulag duralgasyny dolandyrmak ulgamy möhüm rol oýnaýar.DYP ultrases ses datçigini ulanmak, awtoulag duralgasyndaky her bir duralganyň ýagdaýyny kesgitläp biler ...
    Koprak oka