Hünär

DYP satuw, in engineeringenerçilik, amallar we başgalar üçin zehinli, gujurly we ýokary höwesli adamlary yzygiderli gözleýär!

Bir kynçylyga çykyp bilýän we üstünlik gazanmak üçin zerur tagallalary etmäge taýyn adamlary gözleýäris.Iş meýilnamasyna däl-de, maksatlara ýetmäge ünsi jemläp bilýän we öz ileri tutýan ugurlaryny we maksatlaryny özbaşdak kesgitlemäge ukyply adamlar.Aslynda, DYP-de esasy işgär bolup biljek şahsyýetleri gözleýäris.