Kompaniýanyň tertibi

biz hakda (1)

Şençzhenen Dianyingpu Technology Co., Ltd.

Mundan beýläk DYP diýilýär

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary ultrases ses datçiklerini dizaýn edýär we öndürýär, ultrases datçik çözgütleriniň OEM, ODM, JDM iş hyzmatyny üpjün edýär.

DYP-de 40-dan gowrak oýlap tapyş patenti, peýdaly modelleriň patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklary bardy.Ultrases sensor modullary “Akylly oba hojalygy”, “Akylly şäherler”, “Robot”, “Senagat IOT”, “Akylly gurşaw”, ulag sebitlerinde giňden ulanylýar.Ultrasonik suwuklyk derejesi, Ultrasonik gaty dereje, Awtomatiki iýmit ulgamy, Ultrasoniki aralyk duýgurlygy, Akylly awtoulag duralgasy, Awtomatlaşdyryş gözegçiligi, Robot päsgelçilikleriniň öňüni almak, Obýektleriň ýakynlygy we tehnologiki ýygnamak bilen habardarlygy.

DYP kompaniýasy ýylda dünýäde millionlarça datçik bilen üpjün edýär, Ajaýyp hilli önümler we gowy hyzmatlar müşderiler tarapyndan ýokary derejede tanalýar, datçiklerimiz dünýädäki 5000 taslama birleşdirildi.DYP kompaniýasy, Hytaý bazaryndaky ultrases ses datçigi bilen üpjün edijä öwrüldi.

Kompaniýanyň korporatiw pelsepesi ilki bilen has gowy hilli we has gowy hyzmaty bolan müşderiler üçin gymmatlyk döredýär.DYP hyzmatdaşlar bilen gowy hyzmatdaşlygy saklamaga, birek-birege goldaw bermäge, pudagyň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin bilelikde işlemäge we bilelikde öňe gitmäge taýýardyr.

Kompaniýamyzyň wezipesi, Hytaýda akylly duýgur senagatynda öňdebaryjy kärhana bolmak isleýän akylly duýgurlyk üçin çykmagyň ýoluny gözlemekdir.Işewürlik pelsepesi bütewilige, hünärlilige, netijelilige, birek-birege ynam we girdeji gazanmaga, uzak möhletli durnukly ösüşe ygrarlydyr.Müşderileriň talaplaryna eýerip, ýokary hilli çözgütler, önümler we hünär tehnologiýa hyzmaty bilen üpjün etmek isleýän hyzmaty, önümleri we çözgütleri täzeläň.

2020 IOTE

(14-nji) Täzeçillik önümleriniň altyn baýragy.

biz hakda (5)

IOTE

Hytaý halkara sergisi

Aziýanyň iň uly we giňişleýin IoT sergisi, IoT duýgur gatlagy (RFID, ştrih-kod, akylly karta, akylly datçik), ulag ulgamy gatlagy (NB-IoT, LoRa, 2G / 3G /) ýaly IoT önümçilik zynjyrynyň doly sergisidir. 4G / 5G, eSIM, Bluetooth, WIFI, GPS, UWB) we intellektual programmalar gatlagy (Bulut, ykjam töleg, RTLS, täze bölek satuw, senagat 4.0, akylly logistika, akylly şäher, akylly öý).