Awtonom nawigasiýa

AGV nawigasiýa

AGV platformalary üçin datçikler: Daşky gurşawy tanamak we howpsuzlyk

Ulag wagtynda AGV platformasy daş-töweregi tanamagy we duýmagy başarmalydyr.Bu päsgelçilikler we adamlar bilen çaknyşmagyň öňüni alyp biler, ygtybarly we ygtybarly prosedurany üpjün edip biler.Ultrases aralygy ölçeýji datçikler öňlerinde päsgelçilikleriň ýa-da adam bedeniniň bardygyny anyklamak we çaknyşmazlyk üçin irki aragatnaşyk däl duýduryşlary bermek üçin ultrases tehnologiýasyny ulanýarlar.

DYP ykjam dizaýn ultrases ses datçigi, taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kesgitleme ugrunyň giňişlik ýagdaýyny üpjün edýär.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny

· Aç-açanlyk obýekti täsir etmeýär

· Elektrik üpjünçiliginiň dürli görnüşleri

· Ansat gurnama

· Adam bedenini kesgitlemek tertibi

· Gabykdan goramak

· Goşmaça 3 sm kiçijik kör meýdan

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, wyklýuçatel çykyşy, PWM çykyşy

Degişli önümler:

A02

A05

A12

A19

A21