Açyk kanal suw derejesini ölçemek

Açyk kanal suw derejesini ölçemek (1)

Oba hojalygy üçin datçikler:Oruçka kanalynyň suw derejesine gözegçilik

Suw akymyny ölçemek oba hojalygyny suwarmagyň esasy işidir.Her kanalyň suw paýlanyş akymyny netijeli sazlap biler we kanalyň suw gowşuryş ukybyna we ýitgisine wagtynda düşünip biler, meýilnama üçin zerur maglumatlary berip biler.

Açyk kanal akkumulýatory weir çukuryndaky suwuň derejesini ölçemek we akymy degişli suw derejesi bilen baglanyşyk hasaplamak üçin weir çukury bilen bilelikde ulanylýar.

Ultrases ses datçigi weýrançylykdaky suwuň derejesini ultrases tehnologiýasy arkaly ölçäp we akym hasaplaýjysyna geçirip biler.

DYP ultrases ses aralygy datçigi kesgitlemegiň ugruny we aralygyny üpjün edýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny

Aç-açanlyk obýekti täsir etmeýär

· Ansat gurnama

· Oýlanýan gurluş, kiçi şöhle burçy

· Kondensasiýa garşy, geçiriji suw damjalaryna az täsir edýär

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyş, PWM çykyş

Açyk kanal suw derejesini ölçemek (2)

Degişli önümler:

A07

A12

A15

A17