ultrases suwuklygynyň derejesine gözegçilik

“Firstsensor”, A01 ultrases datçigimiz bilen bilelikde ulanylýan IoT suwuklyk derejesini ölçemek çözgüdini döretdi.

Çukur örtüginiň datçigi (ultramelewşe suwuklygyň derejesine gözegçilik) ultrases tehnologiýasyny, NB-IOT aragatnaşyk tehnologiýasyny we 2.4G aragatnaşyk tehnologiýasyny, gözleg guýularynyň suw derejesine hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin kabul edýär.