Akylly galyndylaryň derejesi

Akylly galyndylaryň derejesi (1)

Akylly galyndylar üçin ultramelewşe datçik: Artyk we awto açyk

DYP ultrases ses datçigi, hapa zibil gaplaryny (konteýnerleri) aşa köp tapmagy we kontaktsyz kesgitlemegi gazanmak üçin akylly hapa gaplary, awtomatiki açyş we galyndylary doldurmak derejesini kesgitlemek üçin iki çözgüt berip biler.

DYP ultrases ses modullary köp şäherlerde hapa gaplaryna (gaplara) oturdyldy we ulanyldy.Müşderini dolandyrmak ulgamyna goşulyp, galyndylary wagtynda arassalap, iň gowy ugry meýilleşdiriň.Şäheri abadanlaşdyryň, zähmet çykdajylaryny we ýangyç harçlanyşyny azaldyň, uglerod zyňyndylaryny azaldyň.

DYP ultrases ses datçigi hapa zibil galyndylaryny we ýakynlaşýan adamlary ölçäp biler.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Pes energiýa sarp ediş dizaýny, batareýanyň elektrik üpjünçiligini goldaň

Obýektiň aýdyňlygy täsir etmeýär

· Ansat gurnama

· Dar şöhle burçy

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, wyklýuçatel çykyşy, PWM çykyşy

Akylly galyndylaryň derejesi (2)

Degişli önümler (Galyndylaryň aşmagy)

A01

A13

Degişli önümler (ýakynlygy kesgitlemek)

A02

A06

A19

ME007YS