Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi

Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi (1)

Fuelangyç sarp ediş dolandyryşy üçin datçikler:

DYP ultramelewşe ýangyç derejesine gözegçilik datçigi, ulagyň gözegçilik tertibini optimizirlemek üçin döredildi.Dürli ýollarda dürli tizlikde işleýän ýa-da stasionar ulaglara uýgunlaşyp biler.Şeýle hem, ulaga ýüklenen beýleki suwuklyklar üçin has durnukly maglumatlary çykaryp biler.

DYP ultrases ses aralygy datçigi, kesgitleme ugrunyň giňişlik ýagdaýyny üpjün edýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Fuelangyç çüýşesini anyklamak üçin deşik açmagyň zerurlygy ýok contact Kontakt däl)

· Ansat gurnama

· Orta: dizel ýa-da benzin

· Metal gabygy goramak, berk ýaý

· GPS-e birigip bilýär

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, RS232 çykyş, analog tok çykyşy

Ultrases ýangyç derejesiniň datçigi (2)

Degişli önümler

U02