Akylly oba hojalygy

 • Gaty derejeli programma

  Gaty derejeli datçikler Oba hojalygynda, iýmitde, himiýa senagatynda we beýleki pudaklarda material derejesini kesgitlemek üçin giňden ulanylýar.Bar bolan material derejesini kesgitlemek ýa-da gözegçilik usullary pes awtomatlaşdyryş, pes täsirli ...
  Koprak oka
 • Açyk kanal suw derejesini ölçemek

  Oba hojalygy üçin datçikler: Açyk kanaldaky suw derejesine gözegçilik Suw akymyny ölçemek oba hojalygyny suwarmagyň esasy işidir.Her kanalyň suw paýlanyş akymyny netijeli sazlap biler we bulam-bujarlyga düşünip biler ...
  Koprak oka
 • Fermer enjamlary - päsgelçiliklerden gaça durmak

  Oba hojalygy üçin datçikler: oba hojalygy üçin päsgelçiliklerden gaça durmak Oba hojalygyna degişli enjamlar, iş prosesinde ýokary howp bilen bilelikde bolýar.Amal wagtynda sürüjä täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • Akylly oba hojalygy

  Akylly öri meýdanlary üçin datçikler: awtomatiki pürküji ulgamy Tomusda öri meýdanlarynyň ýokary temperaturasy sygyrlaryň saglygyna täsir eder.Spreý kellesiniň gapdalynda ultramelewşe datçigi oturdyldy we pürküji sowap başlady ...
  Koprak oka